Međunarodni dan arhiva, 9. lipnja 2020.

Ove se godine Međunarodni dan arhiva u Hrvatskoj obilježava sa središnjom temom: „Katastrofe u arhivima. Naime, 2020. godine navršava se 140. obljetnica katastrofalnoga potresa u Zagrebu 1880., koji je – uz to što je predstavljao iznimnu tragediju za jedan grad – predstavljao i jedan od prvih primjera medijski popraćene prirodne nepogode, koja je na taj način informativno intenzivno obišla tadašnje hrvatske zemlje ali i šire, napose kroz medij fotografije te novinskih reportaža i napisa. U tom smislu još je 2019. prihvaćeno da tema Međunarodnoga dana arhiva 2020. u našim arhivima, ali i drugim ustanovama i organizacijama koje čuvaju, štite, obrađuju i prezentiraju arhivsko gradivo, budu zapisi i informacije o raznim prirodnim katastrofama, nepogodama i drugim neobičnim prirodnim pojavama koje su zadesile pojedina naša područja: potresi, poplave, požari, odroni, oluje, ekstremni vjetrovi i valovi, tuče, suše, najezde insekata i drugih životinja, ekstremno niske ili visoke temperature, ekstremne padaline, … .

Motiv prilikom formiranja teme bila je i kulturna agenda predsjedanja RH Vijećem Europe, koja je fokus stavila na zaštitu baštine u kriznim situacijama. Međutim, sve što se u Hrvatskoj događalo od početka ove godine, bizarno je i gotovo zastrašujuće zasjenilo početne ideje, te dalo i novoga materijala. Istina, zapisi o događanjima 2020. svakako još nisu u arhivima, no i recentna briga o njihovu prikupljanju dio je priče. Na području državnih arhiva u Zagrebu, Varaždinu i Hrvatskoga državnog arhiva, ta briga na žalost, znači i evidentiranje štete uzrokovane potresom 22. ožujka 2020 na arhivskome gradivu kojega čuvaju u svojim spremištima, kao i onome koje se nalazi kod stvaratelja na područja njihove nadležnosti.

Navedenu temu arhivi će popratiti raznovrsnim događanjima: izložbama, projekcijama, predavanjima, predstavljanjima edukativnih igara, sadržajima na web stranicama, … i dr. Zbog poznatih nam okolnosti, većina će sadržaja biti virtualno prezentirana, no svakako su svi nastali naslanjajući se na pisane, slikovne, fotografske, filmske, audio i drugovrsne zapise koje čuvamo u javnim arhivskim ustanovama.

Za jedinstveno medijsko najavljivanje ovogodišnjega Međunarodnog dana arhiva u Hrvatskoj, sredstvima Ministarstva kulture i ove je godine izrađen plakat i programska knjižica u nakladi Hrvatskoga arhivističkog društva, koja sadrži informacije o svim programima kojima arhivske ustanove u Hrvatskoj obilježavaju svjetski dan arhiva i arhivista.

Pin It
Copyright © 2009-2020 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.