Statut hrvatskog arhivističkog društva

Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (NN 74/2014) redovna Skupština Hrvatskog arhivističkog društva, održana 22. listopada 2015. godine donosi STATUT HRVATSKOG ARHIVISTIČKOG DRUŠTVA.

 

I. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA
Članak 1. Hrvatsko arhivističko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je strukovna neprofitna udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske. Naziv Društva je – HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO. Društvo se po potrebi može koristiti skraćenim nazivom – HAD. Prijevod naziva Društva na engleski jezik je: Croatian Archival Society. Sjedište Društva je u Zagrebu, Marulićev trg 21.
Članak 2. Društvo je pravna osoba. Rad Društva je javan.
Članak 3. Društvo ima pečat okruglog oblika sa sljedećim tekstom: HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO, ZAGREB.
II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA
III. ČLANSTVO
IV. TIJELA DRUŠTVA
V. IMOVINA DRUŠTVA
VI. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA
VII. JAVNOST RADA DRUŠTVA
VIII. PRESTANAK DRUŠTVA
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Poveznica za preuzimanje dokumenata:

 

Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.