Opća načela:


Poveznice za preuzimanje dokumenata:

Ovo je mrežna inačica knjige Arhivistički rječnik Marte Mihaljević, Milice  Mihaljević i Hrvoja Stančića. Nazive iz ovoga rječnik moguće je također naći na stranici Multilingual Archival Terminology (skraćeno MAT), odnosno Višejezični arhivistički rječnik. Rječnik se sastoji od nazivlja i definicija koje upotrebljavaju mnoge arhivske prakse radi razmjene iskustava rada u arhivu.