Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi Društva. Članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine osobno ili putem opunomoćenika.

Skupština Društva održava se kao redovna ili izvanredna.

Redovna godišnja Skupština Društva održava se jedanput godišnje. Redovnu Skupštinu saziva Predsjedništvo Društva.

Izvanredna Skupština Društva održava se:

 • kada to pismeno zahtijeva najmanje trećina članova Društva,
 • kada to odluči Predsjedništvo kvalificiranom većinom,
 • kada to zatraži Nadzorni odbor,
 • kada predsjednik Društva ili većina članova Predsjedništva ili Nadzornog odbora podnese ostavku.

Pisana obavijest o sazivanju Skupštine Društva na zasjedanje mora se zajedno s pozivom i prijedlogom dnevnog reda dostaviti svim članovima s pravom odlučivanja najkasnije 8 (osam) dana prije dana određenog za zasjedanje Skupštine.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima koja su važna za rad Društva, a osobito:

 • bira i razrješava predsjednika i ostale članove Predsjedništva,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 • donosi Statut, Poslovnik i druge akte Društva,
 • utvrđuje programske osnove i donosi godišnji plan rada,
 • donosi godišnji financijski plan,
 • donosi odluku o prestanku rada Društva,
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • odlučuje o pitanjima, prijedlozima, predstavkama i žalbama članova Društva,
 • odlučuje o učlanjivanju Društva u domaće ili međunarodne udruge, te imenuje svoje predstavnike u tim udrugama,
 • raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima koja su značajna za djelatnost Društva,
 • proglašava potporne članove,
 • bira i opoziva likvidatora Društva.

Rad Skupštine odvija se u skladu s Poslovnikom.

2023. 

Izvještaj o glasanju na online Skupštini-HAD-a 23-30. prosinca 2023. 

2022. 

Zapisnik godišnje skupštine HAD-a, 27. listopada 2022.

2021.  

Zapisnik izborne skupštine HAD-a, Split 28, listopada 2021.

2020. 

2019.

2018.

2017.

2016.

                                                            Izvješće o radu između dvije redovne skupštine 2015./2016.

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.