Sekcija za arhivsku pedagogiju

voditelj Danijel Jelaš, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Otvaranjem arhiva široj javnosti tijekom druge polovice 20. stoljeća, arhivi su ponudili i niz novih informacijskih službi i usluga za građane. U takvim društvenim okolnostima djelatnost arhiva više se ne svodi samo na preuzimanje, smještaj i davanje arhivskoga gradiva na korištenje. Osluškujući potrebe iz različitih područja funkcioniranja suvremenoga društva, arhivi su primorani transformirati se i pronaći odgovarajuće načine kako bi pružili uslugu i odgovore aktualnim interesima zajednice u kojoj djeluju.

 

U jednome od svojih pojmovnih određenja, a u kontekstu obrazovne funkcije, arhiv čini mjesto drukčijega doživljaja obrazovanja, obrazovnih sadržaja i zabave. Obrazovanje u arhivima postoji otkad postoje arhivi u današnjemu smislu riječi, no tek se posljednjih godina, uvođenjem pedagogije u arhivsku struku, veći naglasak stavlja na stvarnu važnost organizirane i sustavno provođene edukacije u arhivima radi otvaranja arhiva za sve posjetitelje.

 

U Hrvatskoj se unazad par godina posebna pozornost posvećuje upravo arhivskoj pedagogiji, kao potencijalu razvoja arhivske djelatnosti i modernizacije arhiva. Kroz aktivnosti koje bi obavljali, arhivski bi pedagozi znatno izmijenili dosadašnji put arhivske djelatnosti, u smislu posvećivanja veće pozornosti prezentaciji gradiva javnosti, sustavnim i organiziranim otvaranjem prema širemu krugu korisnika, organiziranjem obrazovnih sadržaja namijenjenih korisnicima od predškolske do treće životne dobi te promjenom načina komunikacije arhiva prema društvu, koja u konačnici i stvara krajnji arhivski proizvod, a to je imidž arhivske ustanove.

 

Uz brojne međunarodne arhivske organizacije, društva i udruženja, važnu ulogu u promicanju arhivske pedagogije ima Hrvatsko arhivističko društvo (HAD), koje je na IV. kongresu hrvatskih arhivista iniciralo konkretnije otvaranje pitanja povezanosti arhiva i odgojno-obrazovnoga sustava. Teme i sadržaji izlaganja, kao i rasprave koje su vođene tijekom Kongresa, dali su povoda za oblikovanje određenih zaključaka. S obzirom na ukazanu potrebu, važnost i praksu arhivske pedagogije u Hrvatskoj i na temelju prezentiranih inozemnih primjera odgojno-obrazovnih aktivnosti arhiva (SAD, Velika Britanija), jedan je od zaključaka Kongresa bio i osnivanje Sekcije za razvoj arhivske pedagogije te sustavno implementiranje arhivske pedagogije u rad arhiva.

 

U tome kontekstu ističu se smjernice kojima se naglašava potreba nadopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama tako da se u nju doda naziv radnoga mjesta arhivski pedagog. Također, važno je odgojno-obrazovnu ponudu arhiva obogatiti i učiniti vidljivom, a to podrazumijeva organiziranje više posjeta djece, učenika, studenata arhivu kako bi im se predstavio rad arhiva i važnost arhivske djelatnosti, organiziranje različitih radionica za učenike, učitelje i studente, digitaliziranje arhivskoga gradiva za potrebe nastave i njegovo objavljivanje na mrežnim stranicama arhiva, izrada elektroničkih nastavnih materijala za proučavanje i interpretaciju različita arhivskoga gradiva u skladu s nacionalnim okvirnim kurikulumom. Obavijesti o tim aktivnostima potrebno je postavljati na mrežne stranice arhiva (po mogućnosti u posebnoj i izdvojenoj sekciji) i društvenim mrežama. Zatim, nužno je uspostaviti suradnju sa školama i fakultetima te u dogovoru s njima, na fleksibilan način, ostvarivati odgojno-obrazovne aktivnosti unutar i izvan samoga arhiva. Posljednjom smjernicom ističe se važnost uloge arhivskoga pedagoga, koji bi trebao predvoditi i koordinirati tim stručnjaka u obavljanju svih navedenih aktivnosti te bi se tako posvetio odgojno-obrazovnomu radu u arhivu u kojemu je zaposlen.

Navedene smjernice početak su sustavnoga razvoja arhivske pedagogije u Hrvatskoj, koja puni odgojno-obrazovni potencijal arhiva može otkrivati i ostvarivati tek kada odgojno-obrazovni rad započne. Stoga su arhivisti koji su i dosad bili zaduženi za navedene i slične poslove, kao i oni koji su po vokaciji zainteresirani za navedeno, odlučili zajedničkim angažmanom prihvatiti, implementirati i unaprijediti opisane procese.

Isprobajte jednu od arhivističkih igara na stranici:

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.