42. savjetovanje HAD-a: ARHIVSKA SLUŽBA I GOSPODARSKI ARHIVI


Hrvatsko arhivističko društvo i Državni arhiv u Bjelovaru
2. do 4. listopada 2007., Bjelovar

PROGRAM SAVJETOVANJA:

Ponedjeljak, 1. listopada 2007.
18:00 - 19:00  Prijave sudionika

Utorak, 2. listopada 2007.
09:00 - 10:00  Prijave sudionika

10:00 - 11:30 
Otvaranje Savjetovanja
Pozdravni govori

Plenarna sjednica:

 • Gospodarsko gradivo – Stanje i perspektive
  (Željko Pleskalt, ravnatelj DA Bjelovar)
 • Gospodarski i korporacijski arhivi u Europi i svijetu
  (Deana Kovačec)


11:30 - 12:00   Pauza

12:00 - 13:00

 • Ocjena arhivskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj (MATRA – projekt)
  (Eric Katelaar)


13:00 - 15:00    Ručak

15:00 - 18:00    Paralelne sjednice

I. ZAŠTITA GRADIVA GOSPODARSTVA U NOVIM UVJETIMA
(moderator: Silvija Babić)

 • Vrednovanje i kategorizacija stvaratelja iz gospodarstva – razlozi i ciljevi
  (Marinko Vuković)
 • Zaštita arhivskog gradiva subjekata nad kojima je proveden stečajni postupak
  (Ante Galić)
 • Zaštita i preuzimanje gradiva gospodarskih subjekata u stečaju – praksa Vanjske arhivske službe DA u Rijeci
  (Zoran Stanković)
 • Gradivo stvaratelja iz područja gospodarstva: Izgubljeno u pretvorbi
  (Rosana Mikulić)
 • Neke osobenosti problematike zaštite registraturne građe privatiziranih registratura (bosanskohercegovačko iskustvo)
  (Izet Šabotić)


16:00 - 16:30   Pauza

II. VREDNOVANJE, OBRADA I OPIS GOSPODARSKOG GRADIVA
(moderator: Siniša Lajnert)

 • Obrada i vrednovanje gospodarskog arhiva
  (Tatjana Ružić)
 • Arhiv Belja u Kneževu
  (Dražen Kušen, Ljerka Šimunić, Željko Vrban)
 • Fondovi gospodarstva u Državnom arhivu u Zagrebu
  (Matko Rako)
 • Obrada gospodarskog gradiva u obiteljskim i osobnim fondovima i zbirkama
  (Branka Molnar)
 • Vrednovanje i zaštita gradiva Hrvatskih željeznica
  (Siniša Lajnert)
 • Arhiv i sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000 – osnovne dodirne točke
  (Sonja Prša, HŽ)
 • Digitalni Arhiv u kompaniji Ericsson Nikola Tesla
  (Grgo Miočić)
 • Arhiv i records management Hrvatskih cesta d.o.o.
  (Davor Bašić)
 • Informacijski sustav tehničke dokumentacije INA d.d.
  (Fila Bekavac-Lokmer, Ivanka Mihalić, Josip Mance)


18:00      Posjet Državnom arhivu u Bjelovaru

Srijeda, 3. listopada 2007.

9:00 - 11:00  Paralelne sjednice

III. AUDIO VIZUALNO GRADIVO GOSPODARSTVA
(moderator: Ivana Prgin)

 • Memorandumi (vizualni efekti privrednih subjekata)
  (Mirjana Gulić)
 • Gospodarske teme unutar Fonda fotografija Agencije za fotodokumentaciju (AGEFOTO)
  (Amir Obhođaš/Hrvoje Gržina)
 • Udruga Pro torpedo Rijeka i očuvanje industrijske baštine
  (Miljenko Smokvina)
 • Filmska dokumentacija gradiva
  (Carmen Lhotka i Mato Kukuljica)


II. VREDNOVANJE, OBRADA I OPIS GOSPODARSKOG GRADIVA (nastavak)

10:30 - 11:00  Pauza

11:30 - 12:30  Plenarna sjednica

 • Arhiv korporacije Saint Gobain
  (Didier Bondue)
 • Analiza poslovnih procesa kao sredstvo za upravljanje arhivom
  (Eric Katelaar)


12:30 - 13:30  Okrugli stol: Komunikacija arhiva i stvaratelja

13:30 - 15:00  Ručak

15:00 - 16:00

 • ARHiNET – stanje i iskustva
  (Vlatka Lemić)


16:00 - 16:30  Pauza

16:30 - 17:00  Plenarna sjednica

 • Izvještaji s paralelnih sjednica
 • Zaključci savjetovanja


17:00 - 19:00  Skupština HAD-a

20:30   Svečana večera (pansion "Pavičić")

Četvrtak, 4.  listopada 2007.
9:00 - 16:00    Izlet u Podgarić

 • Bjelovar1
 • Bjelovar10
 • Bjelovar11
 • Bjelovar12
 • Bjelovar13
 • Bjelovar14
 • Bjelovar15
 • Bjelovar16
 • Bjelovar2
 • Bjelovar3
 • Bjelovar4
 • Bjelovar5
 • Bjelovar6
 • Bjelovar7
 • Bjelovar8
 • Bjelovar9
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.