KREATIVNA EUROPA (2014.-2020.)

Ispis

kreativna europa

KREATIVNA EUROPA (2014.-2020.)

Potprogram Kultura
Poziv za podnošenje prijedloga:
EACEA 45/2016: Potpora za europske projekte suradnje
Provedba potprograma Kultura programa Kreativna Europa: „Potpora za europske projekte
suradnje”
 
 
Doznajte više...
 
 
Podrži projekt.