ARHIVI I KORISNICI


I. kongres hrvatskih arhivista
Okrugli stol: ARHIVI I KORISNICI
Zagreb, 2001.

Sudionici Okruglog stola:

  • Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu (voditelj)
  • Mirjana Hurem, Hrvatski državni arhiv
  • Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
  • Rosana Mikulić, Državni arhiv u Karlovcu
  • Boris Zakošek, Državni arhiv u Rijeci
Okrugli stol bio je organiziran tijekom održavanja 1. kongresa hrvatskih arhivista. Predstavnici raznih državnih arhiva iznijeli su svoja iskustva glede pružanja usluga korisnicima, pri čemu su se razvidno definirale dvije grupe korisnika: istraživači (znanstveni, stručni, amaterski), te korisnici kojima gradivo omogućava ostvarenje nekog osobnog prava. Zaključeno je da te dvije grupe traže i dva tipa arhivskih djelatnika koji će im uslugu pružiti. (Silvija Babić)
Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.