ARHIVSKA SURADNJA NA MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

Ispis

PROGRAM:

Srijeda/ Sreda, 14. 5. 2008.

18:00 – 19:00  Prijave sudionika / Prijave učesnika

Četvrtak/Četrtek, 15. 5. 2008.


09:00 – 10:00  Prijave sudionika / Prijave učesnika

10:00 – 10:30 


10:30 – 11:15 


11:15 – 11:45  Pauza

11:45 – 12:30 


12:30 – 13:30 


13:30 – 15:00  Ručak

15:00 – 15:45  Predstavnik Komisije za ocjenu projekata

15:45 – 16:00  Pauza

16:00 – 18:00  Radionica na temu Kultura (2007 – 2013)

20:00  Večera


Petak/Petek, 16. 5. 2008.

09:30 – 10:15 


10:15 – 11:00 


11:00 – 11:30  Pauza

11:30 – 12:15


12:15 – 14:00

  Galerija