III. kongres hrvatskih arhivista: ARHIVI, UPRAVA I RAZVOJ


Hrvatsko arhivističko društvo i Državni arhiv u Osijeku
 20. do 23. listopada 2009., Osijek  

PROGRAM KONGRESA:

Utorak, 20. listopada 2009.
(HNK Osijek)

18:00 - 18:30 Prijave sudionika

18:00 - 18:30

Otvaranje Kongresa
Pozdravni govori

 • Uvodno izlaganje: Informacija u znanstveno-tehnološkom svijetu
  (akademik Vladimir Paar)


19:30 - 20:15 Osvježenje
20:15 - 21:45 Predstava: Ilija Okrugić: "Šokica"
22:00 Domjenak


Srijeda, 21. listopada 2009.
(Rektorat Sveučilišta J.J. Strossmayer Osijek)

08:30 - 09:00   Prijave sudionika

09:00 - 10:30   Plenarna sjednica: ARHIVI, UPRAVA I RAZVOJ
(Velika dvorana)

 • Interakcija arhiva i uprave
  (dr.sc. Stjepan Ćosić, Vlatka Lemić)
 • Savjetodavna arhivska služba i njezina uloga u razvoju djelatnosti arhiva
  (Jozo Ivanović )
 • Odraz reformi hrvatske javne uprave na funkcioniranje arhivske službe
  (prof. dr. Ivan Koprić)

10:30 - 11:00   Pauza

11:00 - 13:00   Paralelne sjednice:

I. OBRADA ARHIVSKOG GRADIVA
(Velika dvorana)

 • Gradivo slavonskih županija u Hrvatskom državnom arhivu - situacija i perspektive
 • Primjena suvremenih standarda na preoblikovanje inventara i razdjel fonda gradskog poglavarstva Osijek (1809.-1945.) - mogućnosti i poteškoće
  (mr.sc. Dražen Kušen)
 • Gradivo bivših društveno-političkih organizacija u HDA i metodologija sređivanja prema načelu slobodne provenijencije
  (Marina Škalić, Branislava Vojnović, Marijana Jukić)
 • Pregled arhivskog gradiva o Srijemu u hrvatskim državnim arhivima
  (Marko Landeka)
 • Hrvatske granice u Podunavlju (1868 – 1945)
  (Petar Elez)
 • Demografske promjene u vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 20. stoljeća na temelju statističkih izvora
  (prof.dr.sc. Dražen Živić)
 • Ostavinski spisi: ogledalo svakodnevnice
  (mr.sc. Ivo Orešković)
 • Obrada i opis arhivskog gradiva javnih bilježnika
  (Mirjana Gulić)

 

II. ARHIVI I UPRAVA
(Mala dvorana A)

 • Elektronička uprava u Hrvatskoj - pogled iz arhiva
  (Tomislav Ćepulić)
 • Arhivi kao dio sustava javne uprave
  (Zoran Stanković)
 • Upravljanje arhivom i suradnja sa lokalnom zajednicom
  (Darko Rubčić)
 • Problemi dostupnosti gradiva međunarodnih organizacija u BiH
  (dr.sc. Andrej Rodinis)
 • Značaj i uloga arhiva u okvirima nove „Strategije kulturne politike Bosne i Hercegovine“
  (dr.sc. Izet Šabotić)
 • Status arhivskog i registraturnog gradiva u komorama kao strukovnim organizacijama i obveze prema propisima
  (Elizabet Kuk)
 • Rješavanje zahtjeva Državne uprave i pravosuđa u Državnom arhivu u Zadru od 2003. do 2008.
  (Ivica Ražov)


13:00 - 14:30  Ručak

14:30 - 17:30  Paralelne sjednice:

14:30 - 16:00
I.
OBRADA ARHIVSKOG GRADIVA
(Velika dvorana)

 • Zaštita i restauracija audiovizualnog gradiva
  (Carmen Lhotka)
 • Fototeka Hrvatskog državnog arhiva u kontekstu povijesti hrvatske fotografije
  (Hrvoje Gržina)
 • Arhivsko gradivo nestandardnih veličina - pohrana, snimanje i korištenje
  (Zvonimir Baričević)
 • Obrada arhivskog gradiva fondova gospodarstva
  (Matko Rako)

(16:00 - 16:30   Pauza)

14:30 - 17:30
IV. MEĐUNARODNI PROJEKT ICARUS
(Mala dvorana A)

 • International Center for Archival Research, A platform for international archival collaboration
  (dr. sc. Karl Heinz)

Radionica:

 • Monasterium.net - The Virtual European Charter´s Archive Practical experiences and new possibilities
  (dr. sc. Karl Heinz, Daniel Jeller)

 

15:00 - 17:00
V. NOVOSTI IZ PODRUČJA TEHNIČKE PODRŠKE ARHIVSKOJ DJELATNOSTI
(Mala dvorana B)

 • Adriapapir
 • Arhiv Trezor
 • Matris
 • Primat

16:30 - 17:30
III. ZAJEDNIČKO DJELOVANJE SRODNIH DISCIPLINA
(Velika dvorana)

 • Razgraničenje zajedničke brige: saradnja i(li) konkurencija arhiva, muzeja i biblioteka kod čuvanja kulturne baštine
  (dr.sc. Branko Šustar)
 • Osnutak radne grupe za arhivske knjižnice
  (Alisa Martek, M. Katić, H. Mladineo)
 • Suradnja u hrvatskom baštinskom sektoru: rezultati istraživanja u arhivima
  (dr.sc. Sanjica Faletar Tanacković)
 • Arhivi u odgojno – obrazovnom sustavu
  (Deana Kovačec)


18:00 - 19:00  Obilazak Osijeka

19:00 Posjet Državnom arhivu u Osijeku


Četvrtak, 22. listopada 2009.
(Vukovar, hotel "Lav")

08:30 Polazak za Vukovar

9:00 - 10:30   Plenarna sjednica:
VI. ARHIVSKA BUDNOST

 • Zaštita arhivskog gradiva u kriznim situacijama
  (dr.sc. Stjepan Sršan)
 • Briga za arhivsko gradivo u ratnim uvjetima – iskustva iz Domovinskog rata
  (dr. sc. Ante Nazor, Mate Rupić)
 • Spašavanje kulturnog blaga Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda
  za vrijeme Domovinskog rata od 1991. do 1996. godine

  (fra Vatroslav Frkin)
 • Iskustvo povjesničara istraživača hrvatske povijesti od 1918. do 1950.
  - o nekim problemima prikupljanja i zaštite arhivskog gradiva

  (dr.sc. Zdravko Dizdar)


10:30 - 11:00  Pauza

11:00 - 12:00  Plenarna sjednica:
VI. ARHIVSKA BUDNOST

 • Projekt arhivski depoji 2007 - 2009
  (dr. sc. Jedert Vodopivec)
 • Čovjek kao uzročnik oštećivanja arhivskoga gradiva
  (Tanja Mušnjak)
 • Ispitivanje kakvoće kože za restauriranje starih uveza
  (Igor Kozjak)


12:00 - 12:30 Ručak

12:30 - 14:00 Posjet Vukovarskoj bolnici

14:00 - 15:00 Polaganje vijenaca na Spomen groblje

15:00 - 16:00 Posjet Spomen domu Ovčara

16:00 - 17:00 Ovčara

17:00 - 18:00 Posjet Franjevačkom samostanu Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru

20:30 Svečana večera, restoran ZOOPetak, 23. listopada 2009.
(Rektorat Sveučilišta J.J. Strossmayer Osijek)


9:00 - 10:00 Izborna Skupština HAD-a

10:00 - 11:00 Plenarna sjednica:

VII. ARHIVI I DIGITALIZACIJA
(Velika dvorana)

 • Nacionalni projekt "Hrvatska kulturna baština"
  (Dunja Seiter Švejko)
 • Nove inicijative u digitalizaciji kulturne baštine
  (dr. sc. Hrvoje Stančić)


11:00 - 11:30  Pauza

11:30 - 13:30  Paralelne sjednice:

VII. ARHIVI I DIGITALIZACIJA
(Velika dvorana)

 • Key study HDA: Kako efikasno upravljati digitalnim sadržajem?
  (Tomislav Jagić, Suzana Grubešić)
 • ARHiNET CDP – preuzimanje digitanih zapisa u arhive
  (Hrvoje Čabrajić, Vlatka Lemić)
 • Ancestry.com, “PPP projects for digitization of genealogical archival collections”
  (Nikolai Donitzky)
 • Projekt digitalizacije fonda Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Varaždina (1209.-1850.),
  serija Radikalni arhiv

  (Damir Hrelja)
 • Geodetsko katastarska dokumentacija i njena zaštita
  (mr.sc. F. Ambroš, mr.sc. D. Dragojević, L.  Ambroš)

 

VIII. STRUČNO USAVRŠAVANJE ARHIVISTA
(Velika dvorana)

 • Razvoj Content Management System strategije i organizacija znanja u arhivima
  (Branka Molnar)
 • Arhivist dvadesetoga stoljeća u odnosu na arhivista dvadeset i prvoga stoljeća
  (Ivan Penava)
 • 15 godina ispita za djelatnike u pismohranama - tipologija i tendencije
  (Kristijan Karajić)
 • Konzervacija i restauracija fotografija 'Fundamentals of the Conservation of Photographs-Module II'
  (Martina Kelava)
 • Arhivska teorija i praksa u srednjoeuropskom kontekstu: Izvješće o Jesenskoj arhivističkoj školi u Trstu 2007. i 2008.
  (Mihaela Topolovec Rozga, Zrinka Tolić Nikolić)

13:30 - 14:00  Zaključci III. kongresa hrvatskih arhivista

14:00 - 15:00  Ručak

 • 1
 • 10
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 11
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 7
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 8
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 9
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.