Program IV. kongresa hrvatskih arhivista


Hrvatsko arhivističko društvo i Državni arhiv u Rijeci   
IV. kongres hrvatskih arhivista
“ARHIVI I POLITIKA”
Opatija, 22. – 25. listopada 2013.

PROGRAM KONGRESA:

Utorak, 22. listopada 2013.
(HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci / Državni arhiv u Rijeci)

17:30 – 18:00    Dolazak sudionika u HNK Ivan pl. Zajc

18:00 – 19:30   Otvaranje Kongresa i pozdravni govori
                        Nj.E. Ivica Tomić, Diplomacija kao život

20:00                Državni arhivu u Rijeci – otvorenje izložbe

21:00                Domjenak


Srijeda, 23. listopada 2013.    
(Hotel Ambasador, Opatija)

08:30 – 10:00    Prijave sudionika

10:00 – 11:30    Plenarna sjednica – ARHIVI I POLITIČKA TIJELA

 • Odraz politike na hrvatsku arhivsku službu
  (V. Lemić, Hrvatski državni arhiv)
 • Slučaj dostupanja do građe SDB i referenduma o arhivskom zakonu 2010/11.
  (D. Matić, Zgodovinski arhiv Ljubljana)
 • Stručni diskurs strategije odnosa arhiva i političkih tijela
  (D. Kušen, Državni arhiv u Osijeku)
 • Reforma arhivske službe - preduvjet odmaka od administrativnoga ka stvaralačkom upravljanju arhivima
  (I. Orešković, Državni arhiv u Dubrovniku)
 • U potrazi za jednom izgubljenom dubrovačkom ovčicom
  (Z. Perović, Državni arhiv u Dubrovniku)

11:30 – 12:00    Pauza

12:00 – 13:30   Plenarna sjednica – ARHIVI I POLITIČKA TIJELA

 • Metamorfoza arhiva kroz prizmu političkoga
  (Ž. Heđbeli, A. Radnić, N. Mokrović,  Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću)
 • Arhiv Međunarodnog kaznenog suda u Haagu, njegov značaj i dostupnost za arhiviste i istraživače
  (A. Holjevac Tuković, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 • Utjecaj političkih i ekonomskih promjena u RH devedesetih godina na rad državnih arhiva, na primjeru Državnog arhiva u Zadru
  (M. Maroja, Državni arhiv u Zadru)  
 • Gradivo Državnog arhiva u Zadru u mirovnim ugovorima s Italijom nakon dva svjetska rata
  (D. Kolić, Državni arhiv u Zadru)
 • Politička pozadina izgradnje zgrade Sveučilišne knjižnice i Zemaljskog arhiva u Zagrebu
  (M. Stipančević,  Hrvatski državni arhiv)

13:30 – 15:00    Ručak

15,00 – 16,00   Plenarna sjednica – UTJECAJ AKTUALNIH POLITIČKIH TEMA NA KORIŠTENJE GRADIVA I ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U ARHIVIMA

 • Korištenje određenih grupa i vrsta fondova u političke svrhe
  (B.Suljagić, Hrvatski državni arhiv)
 • Suradnja arhivista i istraživača – iskustva Državnog arhiva u Zagrebu
  (K. Horvat, Državni arhiv u Zagrebu)
 • Legalizacija bespravno izgrađenih objekata - odraz aktualnih pravnih propisa na korištenje arhivskog gradiva Državnog arhiva u Zagrebu
  (M. Barbaric, Državni arhiv u Zagrebu)
 • Utjecaj  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  na rad s korisnicima u Državnom arhivu u Bjelovaru i Državnom arhivu za Međimurje
  (M. Krivić Lekić, Državni arhiv u Bjelovaru; V. Šteinglin, Državni arhiv za Međimurje)

16,00 – 16,30   Pauza

16,30 – 18,30    Posjet arhivskim spremištima Državnog arhiva u Rijeci

19,30                  Cocktail, hotel Ambasador, Opatija


Četvrtak, 24. listopada 2013.    
(Hotel Ambasador, Opatija) 

09:00 – 10:30    Plenarna sjednica –  ARHIVI I CIVILNO DRUŠTVO

 • Ima li hrvatske strategije sveobuhvatnoga arhiva? Primjer osobnih arhivskih fondova
  (M. Lučić, Hrvatski državni arhiv)
 • Vrednovanjem gradiva kod stvaratelja do budućeg kvalitetnijeg preuzimanja gradiva
  (Ivana Posedi, Državni arhiv u Varaždinu - Arhivski sabirni centar Koprivnica)  
 • Arhivi i civilno društvo na primjeru sportskih klubova
  (M. Kovačević Kuzmanić, Državni arhiv u Splitu)
 • Dostava evidencija o gradivu imatelja putem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava ARHINET - iskustvo koordinatora
  (K. Karajić, Hrvatski državni arhiv)
 • Hrvatska inačica rječnika Međunarodnoga arhivskog vijeća
  (M. Mihaljević, Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • Predstavljanje projekta InterPARES Trust (iTrust) – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society
  (H. Stančić, Filozofski fakultet u Zagrebu)

10:30 – 11:00    Pauza

11:00 – 13:00   Plenarna sjednica –  ARHIVI I CIVILNO DRUŠTVO

 • Otvorenost hrvatskih arhiva prema odgojno-obrazovnom sustavu
  (H. Stančić, A. Garić, Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • Mogućnosti unapređenja suradnje arhiva i nastavnika povijesti u organizaciji izvanučioničke nastave
  (D. Jelaš, Državni arhiv u Osijeku)
 • Arhivska  pedagogija  i  rad  s  učenicima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu
  (G. Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 • Karte u oblikovanju edukativnih aktivnosti: kartografska radionica za djecu
  (M. Jurić, Hrvatski državni arhiv)
 • Promišljanja: Kulturni četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu i Arhivski kalendar: Zrcalo naših kulturno – prosvjetnih događanja kao izazov ili?
  (D. Hofgräff, Hrvatski državni arhiv)
 • Sedma sila i arhivi: prijateljstvo ili površno poznanstvo?
  (B. Molnar, Državni arhiv u Zagrebu; B. Batagelj, Zgodovinski arhiv Celje)

13:00 – 15:00    Ručak

15:00 – 16:00    Okrugli stol –  Struka, politika, zakonodavstvo

16:00 – 16:30    Zaključci IV. kongresa hrvatskih arhivista

17:30 – 19:00    Izborna skupština Hrvatskog arhivističkog društva

20:30                Svečana večera

Petak, 25. listopada 2013.

09:30        Polazak na izlet (otok Krk)

 • obilazak grada Krka
 • posjet Franjevačkom samostanu na Košljunu
 •  ručak u Vrbniku (restoran "Gospoja", vl. Toljanić)
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.