Opća deklaracija o arhivima slavi petogodišnjicu 10. studenoga 2016.

"Arhivi čuvaju odluke, aktivnosti i uspomene. Oni čine jedinstvenu i nezamjenjivu baštinu koja se prenosi s pokoljenja na pokoljenje. Arhivskim gradivom se upravlja od njegova nastanka, kako bi se očuvala njegova vrijednost i smisao. Ono je pouzdan izvor obavijesti odgovorne i transparentne vlasti, pa igra važnu ulogu u razvoju društava pridonoseći očuvanju individualnog i kolektivnog pamćenja. Slobodan pristup arhivskome gradivu obogaćuje naše znanje o ljudskom društvu, promovira demokraciju, štiti prava građana i unapređuje kvalitetu života."

Međunarodno arhivsko vijeće poziva:
2. Istaknite ju u Vašem radnom prostoru na vidljivome mjestu
3. Potpišite Deklaraciju online i tako ju podržite: http://www.ica.org/en/node/16386
Pin It