Produljenje roka za predaju integralnih radova - 52. savjetovanje hrvatskih arhivista

Poštovane kolegice i kolege,

Ovom prilikom vas želimo obavijestiti kako je rok za predaju integralnih radova za 52. savjetovanje hrvatskih arhivista produljen do 20. svibnja zbog trenutne situacije.

Ponovno prilažemo popisom tematskih cjelina i poveznicu za predaju radova te upute autorima.

ARHIVSKA STRUKA U NOVOM NORMATIVNOM OKRUŽENJU

 1. (Nova) uloga arhiva u društvu
  • Pomaci normativnog okruženja u odnosu na prethodno razdoblje (1997.-2018.)
  • Potencijali za razvoj nove mreže javnih arhiva
  • Potencijali za razvoj nove mreže privatnih arhiva
  • Uloga arhiva u jačanju povjerenja javnosti u rad tijela javnih vlasti
  • Kulturno-prosvjetna uloga arhiva
  • Inkluzivnost arhiva
 1. Dostupnost gradiva
  • Suvremeni smjerovi korištenja arhivskoga gradiva u arhivima
  • Novi smjerovi korištenja gradiva kod stvaratelja/posjednika
  • Suradnja s posjednicima kod opisivanja i povezivanja fondova i zbirki
  • Izrada popisa gradiva
  • Uloga arhiva u vrednovanju gradiva
 1. Digitalna era
  • Uloga arhiva u procesima stvaranja digitalnih zapisa
  • Uloga arhiva u procesima čuvanja digitalnih zapisa
  • Uloga arhiva u procesima pretvorbe analognih zapisa u digitalne
  • Disruptivne tehnologije u arhivima (umjetna inteligencija, ulančani blokovi, big data, crowdsourcing, igrifikacija) – prijetnja ili prilika?
 1. Profesionalni razvoj
  • Arhivisti između struke i znanosti – zakonodavni okvir s aspekta arhivistike i pojedinačnih „karijera“
  • Stručna arhivska zvanja i druga zvanja u arhivskoj struci – priznanje stručnosti ili socijalna mjera?
 1. Modeli i mogućnosti financiranja arhiva
  • Usporedba modela proračunskoga i programskog financiranja u posljednjih 5 godina
  • Mogućnost stjecanja vlastitih prihoda – zakonske mogućnosti s područja temeljne djelatnosti
  • Financiranje iz europskih fondova

Pin It
Copyright © 2009-2020 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.