Otvoreno e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

Ispis

Otvoreno e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću moguće je na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11809