51. savjetovanje hrvatskih arhivista u Slavonskome Brodu (najava)

51. savjetovanje hrvatskih arhivista u Slavonskome Brodu - sa zadovoljstvom objavljujemo naslov 51. savjetovanja hrvatskih arhivista (listopad 2019, Slavonski Brod), kao i moguća područja razmatranja ove teme:

Upravljanje elektroničkim gradivom i suvremena arhivska praksa

Područja:

  1. Upravljanje dokumentarnim gradivom
  2. (Dugo)trajno očuvanje elektroničkoga gradiva
  3. Vjerodostojnost elektroničkoga gradiva
  4. Zakonodavno - normativni okvir
  5. Propitivanje temeljnih arhivističkih principa u e-okruženju
  6. Postojeći/potrebni kapaciteti u javnim arhivima
  7. EU financiranje pojedinih aspekata upravljanja i očuvanja elektroničkoga gradiva

Pozivamo vas da se aktivno uključite u naš najznačajniji godišnji stručno-znanstveni skup, te svojim radom/izlaganjem pridonesete uspješnosti savjetovanja.

 

Rok za podnošenje integralnih radova je 20. travnja 2019. (rok produljen do 10. svibnja), a rok za povratni odgovor predlagateljima o prihvaćanju rada 15. svibnja 2019.

 


upute suradnicima


predaja rada

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.