Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj

Ispis
Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija „Narodne novine“, broj 82/15), otvoreno je savjetovanje s javnošću:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9219