Hrvatsko arhivističko društvo

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
Hrvatska

MB: 3267822
OIB: 92054054101
IBAN: HR3223400091110221010

tel: 48 01 942

had@arhiv.hr

Ovdje se nalazi konačan program 49. savjetovanja hrvatskih arhivista "Arhivi i domovinski rat", koje će se od 26. do 28. listopada 2016. održati u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

PROGRAM

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Ažurirano (Četvrtak, 22 Rujan 2016 14:48)

 

Zagreb, 27. lipnja 2016.


- Državnim arhivima i arhivskim djelatnicima
- Članovima Hrvatskog arhivističkog društva
- Djelatnicima u arhivskoj struci izvan arhiva
- Zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicimaPredmet: Poziv za prijave sudjelovanja na 49. savjetovanju hrvatskih arhivista


Poštovane ravnateljice i ravnatelji,
poštovane kolegice i kolege,

u organizaciji Hrvatskog arhivističkog društva, uz sudjelovanje arhiva domaćina Državnog arhiva u Gospiću i programsku podršku Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, 49. savjetovanje hrvatskih arhivista održat će se od 26. do 28. listopada 2016. na Plitvicama, u Hotelu Jezero s temom: »Arhivi i Domovinski rat«

PRELIMINARNI PROGRAM savjetovanja nalazi se ovdje: PROGRAM

REGISTRACIJSKI OBRAZAC za prijavu sudjelovanja i rezervaciju smještaja nalazi se ovdje:

PRIJAVNICA

Ispunjeni obrazac treba poslati na naznačenu adresu kako bi se povratno ispostavio predračun za smještaj i kotizaciju prema uvjetima prijave:

Boravišna pristojba i osiguranje je uključeno u cijenu. Bežični internet dostupan je u svim prostorima hotela, besplatan i bez ograničenja. Parking je gratis za sve sudionike savjetovanja.

Napomene:
•    Cijena smještaja je fiksna za prva dva roka prijave sudjelovanja.
•    Ponuđene uvjete smještaja garantiramo u slučaju potvrde rezervacije i uplate ukupnog iznosa u roku naznačenom na predračunu (najkasnije zaključno do 10. rujna 2015.)
•    Rezervacija smještaja bit će moguća i u trećem roku prijave, ali tada ne garantiramo navedene objekte i cijene.
•    Otkaz zaprimljene rezervacije za smještaj potrebno je izvršiti u pisanom obliku, a moguć je bez troškova, zajedno s ukupnim iznosom kotizacije, do 15. rujna 2016.
•    U slučaju otkaza rezervacije za smještaj nakon navedenog datuma, odobravamo povrat Vašeg uplaćenog iznosa, umanjenog za trošak jednog noćenja.
•    Za otkaz rezervacija nakon 1. listopada 2016. nije moguć povrat uplaćenih troškova noćenja i 50% iznosa kotizacije.

 

•    Polazak iz Zagreba 26. listopada u 6:30 s autobusnog stajališta ispred Etnografskog muzeja (Mažuranićev trg)
•    Polazak s Plitvica 28. listopada u 16:30 s parkirališta ispred hotela i povratak u Zagreb na Mažuranićev trg


Dobro došli na Plitvice na 49. savjetovanje hrvatskih arhivista!Hrvatsko arhivističko društvo, Državni arhiv u Gospiću i
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata


U ime Organizacijskog odbora savjetovanja:
dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik, v.r.


Ažurirano (Ponedjeljak, 27 Lipanj 2016 15:21)

 

Međunarodni dan arhiva 9. lipnja 2016.

Svim kolegicama i kolegama arhivisticama i arhivistima,
djelatnicama i djelatnicima u pismohranama,
svim našim prijateljima i suradnicima
ČESTITAMO MEĐUNARODNI DAN ARHIVA

Hrvatsko arhivističko društvo

Programska knjižica

 

Ažurirano (Četvrtak, 09 Lipanj 2016 08:07)

 

PRESS MATERIJAL


TISKOVNA KONFERENCIJA U HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU
u petak 3. lipnja 2016. u 13 sati

Povodom:
-    najave Međunarodnog dana arhiva 9. lipnja
-    najave Akcije prikupljanja gradiva iz razdoblja Domovinskog rata – poziv građanima

Sudionici tiskovne konferencije:
•    Ministarstvo kulture RH: dr. sc. Ana Lederer, zamjenica ministra
•    Hrvatsko arhivističko društvo: dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik  
•    Hrvatski državni arhiv: dr. sc. Mario Stipančević, v.d. ravnatelja
•    Područni državni arhivi: Ivica Mataija, predsjedavajući Kolegija ravnatelja državnih arhiva u RH 
•    Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata: dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj


Ovogodišnja tema obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u Hrvatskoj je: Hrvatski arhivi u Domovinskom ratu. Tema je povezana s ovogodišnjim obilježavanjem 25. obljetnice početka agresije na Hrvatsku i obrambenog Domovinskog rata. Ona u kontekstu suvremene hrvatske povijesti ponovo svraća pažnju na kršenje međunarodne Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i na stradanja arhivskoga gradiva i hrvatskih arhiva tijekom ratne agresije na Hrvatsku.

Međunarodni dan arhiva 9. lipnja se u svijetu obilježava od 2008. godine, a u Hrvatskoj je prvi puta obilježen 2009. godine. Za datum obilježavanja Međunarodnog dana arhiva izabran je dan osnivanja Međunarodnog arhivskog vijeća (The International Council on Archives - ICA) 1948. godine. Ta je međunarodna stručna udruga posvećena učinkovitom upravljanju zapisima te očuvanju, zaštiti i korištenju svjetske arhivske baštine kroz stručnu suradnju arhivskih i drugih stručnjaka za upravljanje zapisima diljem svijeta (vidi: http://www.ica.org/). Stoga arhivi na svoj međunarodni dan svake godine odgovarajućim programima nastoje sa svojim postojanjem i djelovanjem upoznavati lokalne, područne i nacionalne zajednice u kojima djeluju, a Međunarodno arhivsko vijeće nastoji sveukupnu svjetsku javnost upoznavati s arhivskom baštinom i suvremenim zapisima koji su povjereni na skrb arhivskim stručnjacima.

Međunarodni dan arhiva u Hrvatskoj prigodnim programima obilježavaju sve arhivske ustanove u okviru hrvatske javne arhivske službe, Hrvatsko arhivističko društvo i resorno Ministarstvo kulture RH. Premda su vrata arhiva uvijek otvorena za korisnike različitih profila, toga dana svake godine arhivske ustanove u Hrvatskoj pozivaju sve građane da uđu u arhive kao posjetitelji te organiziraju prigodne izložbe, predavanja, radionice i skupove, predstavljaju svoja izdanja i organiziraju druge promotivne aktivnosti.

Ovogodišnji Međunarodni dan arhiva se u nekim arhivima u svijetu i u Hrvatskoj povezuje s nastavkom višegodišnjeg obilježavanje stote obljetnice Prvog svjetskog rata, dok su u drugima programi povezani s lokalnim, područnim ili nekim drugim prigodnim temama kroz vlastite programe i u suradnji s drugim srodnim ustanovama i organizacijama.

 

Hrvatsko arhivističko društvo

Izvor: Hina, snimila Lana Slivar

http://www.hina.hr/#vijest/9230726

Ažurirano (Utorak, 07 Lipanj 2016 14:06)

 

MEĐUNARODNI OKRUGLI STOL ARHIVISTA BIH, SLOVENIJE, HRVATSKE I VOJVODINE (RS) – OBAVIJEST I POZIV

 

OBAVIJEST I POZIV Obavijest i poziv.pdf
POZIV ORGANIZATORA Poziv organizatora.pdf
PROGRAM Program.pdf

Ažurirano (Četvrtak, 05 Svibanj 2016 15:19)

 

Predmet: Poziv za sudjelovanje autora na AKM SEMINARU 2016.

Arhivskim ustanovama u Hrvatskoj
Članovima Hrvatskog arhivističkog društva
Djelatnicima u arhivskoj struci
Zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicima

 

Poštovane kolegice i kolege,

na posljednjem sastanku Programskog odbora AKM-a, održanoga 30. ožujka 2016. godine, definirana je krovna tema ovogodišnjeg, 20. AKM seminara:

„Konvergencija: približavanje djelatnosti arhiva, knjižnica i muzeja osnovom zajedničkih ciljeva“.


Kao članice i članove Hrvatskog arhivističkog društva i zainteresirane stručne i znanstvene djelatnice i djelatnike pozivamo vas da se aktivno uključite u program ovogodišnjeg seminara te prijavite temu
izlaganja kako bi i arhivistička strukovna zajednica svojim sudjelovanjem više doprinijela radu AKM seminara.


Unutar navedene okvirne teme, moguće su sljedeće tematske cjeline:

 

  • elementi koncepcije izložbe
  • zakonodavstvo u AKM zajednici
  • dostupnost građe korisnicima
  • elementi prijave EU projekata
  • elementi prijava programa na Natječaje MK
  • edukacija u AKM zajednici
  • digitalne platforme i projekti
  • strategije
  • standardi
  • Nacionalni kataložni pravilnik


Budući da je arhivistička zajednica na dosadašnjim seminarima uglavnom prisustvovala s najmanjim brojem izlagača, pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje kako bismo na temelju zajedničkih stručnih
interesa, u smislu postizanja zajedničkih ciljeva, bili što bolje međusobno povezani u okviru tri stručne zajednice – arhivističke, knjižnične i muzejske.

Srdačan pozdrav,

u ime Hrvatskog arhivističkog društva
dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik, v.r.

 

POZIV U PDF-u

Ažurirano (Utorak, 26 Travanj 2016 14:28)

 

Temeljem točke 7. zapisnika sjednice Predsjedništva HAD, održane 4. prosinca 2015. u predmetu donošenja Cjenika izdanja HAD-a, nakon pribavljenog mišljenja Porezne uprave, donosi se:

Odluka o Cjeniku izdanja Hrvatskog arhivističkog društva

 

Prilozi Odluci:

Cjenik i izdanja Hrvatskog arhivističkog društva

Oslobođenje od plaćanja PDV-a

Ažurirano (Četvrtak, 24 Ožujak 2016 14:43)

 

Predmet: Poziv za sudjelovanje autora na 49. savjetovanju hrvatskih arhivista

Arhivskim ustanovama u Hrvatskoj
Članovima Hrvatskog arhivističkog društva
Djelatnicima u arhivskoj struci
Zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicima

Poštovane kolegice i kolege,

na skupštini Hrvatskog arhivističkog društva održanoj 22. listopada 2015. u Topuskom, odlučeno je da se sljedeće savjetovanje hrvatskih arhivista održi u organizaciji HAD, uz sudjelovanje arhiva domaćina Državnog arhiva u Gospiću i programsku podršku Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,

od 26. do 28. listopada 2016. na Plitvicama s temom:
»Arhivi i Domovinski rat«

Savjetovanje će se odvijati kroz plenarne i paralelne sjednice te radionice. U nastavku navodimo popis glavnih tematskih cjelina s mogućim podtemama (područjima istraživanja), pri čemu taj popis nikako nije konačan nego samo okvir prijedloga autorima. 

1.    Gradivo nastalo u vrijeme Domovinskog rata
•    gradivo povezano s ratnim događanjima i  njihovim posljedicama
•    gradivo koje je nastalo kod stvaratelja na okupiranim područjima Republike Hrvatske
•    disperziranost gradiva kod različitih imatelja

2.    Dosadašnji rezultati prikupljanja i zaštite
•    obavljena zaštita, restauracija i konzervacija oštećenoga gradiva 
•    obavljena prikupljanja, preuzimanja, obrada i objavljivanje gradiva tog razdoblja

3.    Stradanje arhiva i gradiva u Domovinskom ratu
•    izravne i neizravne štete na objektima i gradivu
•    štete na gradivu izvan arhiva zbog propusta i neznanja
•    Domovinski rat u kontekstu arhivske pedagogije

4.    Novi izazovi u očuvanju elektroničkoga gradiva
•    dugoročno upravljanje elektroničkim zapisima
•    dugoročno očuvanje elektroničkih zapisa

Zbog postupka recenzije i tiskanja Zbornika prije savjetovanja, obratite pažnju na sljedeće rokove:
-    do 15. ožujka 2015. prijava izlaganja s naslovom i sažetkom izlaganja (najviše 1 kartica teksta / max. 1800 znakova s prazninama) isključivo putem web-obrasca na: http://bit.ly/21iSzm6
-    do 25. ožujka 2015. obavijest autorima o prihvaćenim izlaganjima
-    do 15. svibnja 2015. dostava integralnog teksta rada (prosljeđivanje na recenziju)
-    do 1. srpnja 2015. obavijest autorima o ocjeni recenzenta i naputku za potrebne izmjene
-    do 1. kolovoza 2015. dostava rada ispravljenog po naputku recenzenta

Predviđeno trajanje izlaganja je najviše 15 minuta. Izlaganje treba biti tako koncipirano da predstavi rad u kratkim crtama i bude poticaj sudionicima na diskusiju (nakon svakog izlaganja), odnosno na čitanje cjelovitog rada u objavljenom zborniku savjetovanja. 

Srdačan pozdrav,
u ime Organizacijskog i Programskog odbora 

dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik, v.r.

RASPIS TEME U PDF-u

 

Ažurirano (Četvrtak, 03 Ožujak 2016 10:50)

 

Prezentacije s Međunarodnog okruglog stola arhivista Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine (Srbija) održanog u Mariji Bistrici 7. i 8. svibnja 2015. dostupne su ovdje:

Prezentacije, Marija Bistrica

Ažurirano (Srijeda, 03 Lipanj 2015 10:08)

 

Poštovani autori,

Na POVEZNICI  http://bit.ly/1TaZnlH nalazi se forma za predaju integralnih radova za 49. savjetovanje HAD-a.
Integralni radovi prihvaćaju se isključivo putem ovog web-obrasca, stoga Vas molim da se pridržavate navedenih uputa i rokova te konačne radove ne dostavljate putem e-mail-a.

Srdačan pozdrav,

Ljerka Vuk,
tajnica HAD-a

Ažurirano (Četvrtak, 19 Svibanj 2016 12:14)

 

UPUTE SURADNICIMA ZA RADOVE 49. SAVJETOVANJA HRVATSKIH ARHIVISTA

Recenzirani radovi kategoriziraju se kao:
•    Izvorni znanstveni rad
•    Prethodno priopćenje
•    Pregledni znanstveni rad 
•    Stručni rad
•    Osvrt
•    Prikaz
•    In memoriam
•    Poster

Kategorizirani članci trebaju imati dvije pozitivne recenzije. Kategoriju članka predlažu recenzenti, a konačnu odluku o tome donosi Uredništvo. Komentari recenzenata dostupni su autoru, no bez podataka o recenzentu. Radovi prihvaćeni za objavljivanje, kao i objavljeni radovi, ne smiju se objaviti na drugome mjestu bez dopuštenja Uredništva. Za citiranje teksta ili pretisak ilustracija iz neobjavljenih materijala ili iz rada koji je autorski zaštićen (copyright), odgovoran je isključivo autor.

Tehničke upute

Kategorizirani članci ne smiju opsegom prelaziti 20 kartica i 5 ilustracija.
Struktura je članaka sljedeća: ime i prezime autora te ustanova u kojoj je zaposlen, naslov rada, kraći sažetak na hrvatskome jeziku (oko 400 znakova) s ključnim riječima (5-10), zatim tekst samog rada, a na kraju članka opširniji sažetak na drugom jeziku (najviše 2.000 znakova) s naslovom članka i ključnim riječima.
Svi prilozi trebaju biti napisani na računalu u nekoj od inačica programa MS Word (od MS Word 6.0 i kasnijih) te snimljeni u formatu MS Word dokumenta (formati .docx** ili .doc**). Preporučuje se uporaba fonta Times New Roman te stila Normal, veličina slova 12 točaka i jednostruki prored (Single). Bilješke se obvezno pišu uporabom funkcije footnote (u izborniku Insert) u word procesoru (veličina slova 10 točaka), u neprekinutom nizu od 1 dalje. Naslov članka piše se podebljano (Bold), a sažeci u kurzivu (Italic), kao i termini i nazivi na stranom jeziku. Ilustracije trebaju biti jasne i oštre, fotografije crno-bijele, a ilustracije u bojama objavit će se jedino o trošku autora. Poželjno je da se ilustracije dostave u zasebnoj datoteci. Sve ilustracije trebaju biti označene u tekstu, numerirane arapskim brojevima i opremljene legendama. Svi se prilozi dostavljaju na CD-u ili elektroničkom poštom.
Na kraju članka obvezno se donosi popis korištene literature te izvora, citiranih sukladno ovim uputama.

 

Primjeri citiranja

Knjiga: Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov : podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja. Str. (početna-završna)

Brooks, C., Warren, R. P. Understanding poetry. 3rd ed. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1960. Str. 2-4.

Ćosić, S. Arhivska služba u Republici Hrvatskoj. U: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. Kolanović, J., Pavliček, V. (ur.). Sv. 1. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2006. Str. XVII-XXVI.

Zapisnici Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Jugoslavije : 1945-1952. Vojnović, B. (prir.). Sv. 1. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 88.Članak u časopisu: Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada : podnaslov. Naslov časopisa (mjesto izlaženja časopisa). Oznaka sveska/godišta, broj(godina), str. (početna-završna).

Žontar, J. Zgodovinopisje in arhivistika. Arhivi (Ljubljana). 22, 1-2(1999), str. 17-20.


Arhivsko gradivo: Signatura i naziv fonda. Signatura i naziv konkretne arhivske jedinice, dokumenta (datacija dokumenta).
HR-HDA-1780. Supek Rudi. 8.3. Međunarodno sociološko udruženje, članska iskaznica R. Supeka (1971).


www izvori: Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), naslov potpunog djela (italic), potpuna http adresa, i datum pristupa dokumentu.
Burka, Lauren P. A hypertext history of multi-user dimensions. The MUDdex. 1993. URL: http://www.apocalypse.org/pub/u/lpb/muddex/essay/. (05.12.1994.).


Autori članaka dobivaju 1 besplatan primjerak izdanja.

 

Ažurirano (Srijeda, 27 Travanj 2016 14:15)

 

HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
Sekcija za arhivsku pedagogiju

(...)

Sudjelovanje hrvatskih arhivista u javnoj raspravi o Okviru nacionalnoga kurikuluma

Sudjelovanjem u javnoj raspravi želimo upozoriti da arhivi, uz poticajno okružje, pružaju i druge mogućnosti, odnosno da je potencijal suradnje arhiva i škola višestruk. Taj se potencijal u prvom redu temelji na ljudskim resursima, budući da mnogi arhivski djelatnici angažirani na poslovima arhivske pedagogije imaju formalno obrazovanje za rad s učenicima pa i radno iskustvo u prosvjeti. Ta su znanja i iskustvo prenijeli u arhivsku djelatnosti pa učiteljima i učenicima danas svaki arhiv nudi neki oblik edukacije, bilo putem stručnih vodstava arhivom ili postavom arhivskih izložbi, bilo da se radi o radionicama, predavanjima ili didaktičkim publikacijama i učilima koja arhivi objavljuju. Također, suradnja učitelja i arhivskih pedagoga može polučiti najbolje rezultate kod odabira i prilagodbe arhivskog gradiva (izvornika, objavljenih arhivskih izvora, digitaliziranoga gradiva) za potrebe nastave povijesti i drugih nastavnih predmeta, kao i u podučavanju učenika istraživačkom radu, što je također moguće realizirati u ustanovi kojoj je rad s istraživačima temeljna djelatnost. Povijesni izvori i istraživanje prošlosti su navedeni među konceptima u organizaciji kurikuluma te smo priliku za permanentnu suradnju prepoznali ponajviše na tom planu. Također, arhivsko gradivo sigurno može doprinijeti i drugim aktivnostima učenika i nastavnika, poput organiziranja izložbi, školskih publikacija, projekata, priprema za natjecanja i drugo. U skladu s rečenim, predlažemo, ako za to ima prostora, da se u prijedlogu kurikuluma na neki način naglasi i kakve sve mogućnosti suradnje s baštinskim ustanovama u organizaciji i izvođenju nastave postoje, a ne samo to da su arhivi, knjižnice, muzeji itd poticajno okružje. Osim toga, predlažemo i neke druge dopune i izmjene vezane za ulogu kulturne baštine, odnosno povijesnih izvora u nastavi sljedećih nastavnih predmete

•    Hrvatski jezik
•    Strani jezici
•    Priroda i društvo
•    Geografija
•    Povijest
•    Tehnička kultura
•    Glazbena kultura i Glazbena umjetnost
•    Likovna kultura i Likovna umjetnost
•    Politika i gospodarstvo
•    Klasični jezici
•    Vjeronauk svih konfesija

(...)

CJELOVITI TEKST OBRAĆANJA UREDU KURIKULARNE REFORME PROČITAJTE U PDF-u CIJELOG DOKUMENTA OVDJE: Kurikularna reforma.pdf

Ažurirano (Utorak, 26 Travanj 2016 14:27)

 

Predmet: Produžetak roka prijave tema i sažetaka za Savjetovanje hrvatskih arhivista 2016


Poštovane kolegice i kolege,

na zamolbu više autora koji do zadanog roka (danas, 15. ožujka) nisu stigli poslati prijave za ovogodišnje Savjetovanje hrvatskih arhivista na temu „Arhivi i Domovinski rat“ o čemu ste e-poštom obaviješteni dopisom od 29. veljače 2016.

PRODUŽAVAMO ROK PRIJAVE IZLAGANJA S NASLOVOM I SAŽETKOM KAKO SLIJEDI

-    do 25. ožujka 2016. prijava izlaganja s naslovom i sažetkom izlaganja (najviše 1 kartica teksta / max. 1800 znakova s prazninama) isključivo putem web-obrasca na: http://bit.ly/21iSzm6
-    do 8. travnja 2016. obavijest autorima o prihvaćenim izlaganjima

Zbog postupka recenzije i tiskanja Zbornika prije savjetovanja, obratite pažnju na sljedeće rokove:
-    do 25. svibnja 2016. dostava integralnog teksta rada (prosljeđivanje na recenziju)
-    do 1. srpnja 2016. obavijest autorima o ocjeni recenzenta i naputku za potrebne izmjene
-    do 1. kolovoza 2016. dostava rada ispravljenog po naputku recenzenta

Srdačan pozdrav,
u ime Organizacijskog i Programskog odbora 

dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik, v.r.

Ažurirano (Srijeda, 16 Ožujak 2016 08:37)

 

Međunarodni okrugli stol ARHIVISTA Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine (Srbija) s temom: „INTELEKTUALNI KAPITAL U ARHIVIMA"

Marija Bistrica, 7-8. svibnja 2015.

Sve fotografije u visokoj rezoluciji dostupne su i  ovdje.

 

Ažurirano (Petak, 15 Travanj 2016 14:28)

 
Podsjećamo članove koji još nisu uplatili godišnju članarinu, da ispune svoju obvezu i članarinu u iznosu od 100,00 kuna (sto kuna) uplate na žiro račun Hrvatskog arhivističkog društva  2340009-1110221010 (u pozivu na broj navesti svoj OIB). Članarinu je moguće uplatiti i direktno gđi Sanji Brlić, blagajnici Društva, Marulićev trg 21, Zagreb (tel. 01 4801 919).

Ažurirano (Petak, 04 Listopad 2013 17:21)